Meme Kanseri Tarama İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkoğlu, N., & Sis-Çelik, A., (4-5 Mayıs, 2018). Meme Kanseri Tarama İnançları Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Nihan Türkoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/