Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, M., Avcı-Haskan, Ö. ve Bayar, Ö. (2017). Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin (KTCRSÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 284-297.

Sorumlu Yazar: 
Muharrem Koç
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği ölçülmüştür. Faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin boyutlarının Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .80-.72 arasında değişmektedir. ‘Kadın cinsiyet rolü’ boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80; ‘Eşitlikçi cinsiyet rolü’, ‘Evlilikte cinsiyet rolü’ ve ‘Geleneksel cinsiyet rolü’ boyutlarının Cronbach güvenirlik katsayısı .78 olarak saptanmıştır. ‘Erkek cinsiyet rolü’ boyutunun ise, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .72 olarak tespit edilmiştir.

20 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1=benim için hiç stres verici değil-5=benim için çok stres verici)
İletişim: