Kadın Yöneticilere İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Beydoğan, B. (2001). Attitudes toward women in managerial positions: The effects of ambivalent sexism, patriarchy and gender differences on these attitudes (Master’s thesis). Orta Doğu Technical University The Graduate School of Social Science, Ankara

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: