Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayar, Ö. , Haskan Avcı, Ö. ve Koç, M. (2018). Erkek Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin (ETCRSÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 18 (1), 57-76.

Sorumlu Yazar: 
Öznur Bayar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: