Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Esen, E., Öztürk, B. ve Siyez, D. M. (2018). Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği Ergen Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne-Psikoloji Dergisi, 6(12), 144-173.

Sorumlu Yazar: 
Erol Esen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: