Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alaçam, B. ve Altuntaş, S. (2015). Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşerilik Yönetimi Dergisi, 2(1), 1-11.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Alaçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: