Akademisyenlerin Yabancı Dil Sınavı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, M. (2019). Washback effect of turkish foreign language proficiency exam YDS: A scale development study. Journal of Language and Linguistic Studies, 15 (4), 1252-1268. https://doi.org/10.17263/jlls.668404

Sorumlu Yazar: 
Murat Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: