Kadın Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülmez, N., İra, N., Yılmaz, İ., & İRA, G. Ö. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Kadın Algısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 65-86.

Sorumlu Yazar: 
Nurettin Gülmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: