Kadın Öğretmenlerin Yöneticilikle İlgili Karşılaştıkları Cam Tavan Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güney, B. H. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile kadın öğretmenlerin karşılaştıkları cam tavan engelleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Berivan Hazal GÜNEY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: