Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tahtalıoğlu, H. ve Özgür, H. (2020). Türkiye’de Akademisyenlerin İdari Görevlerine Dair Cam Tavan Algısı
Ölçeği geliştirme. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(4), 809-823. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.735898

Sorumlu Yazar: 
Hava Tahtalıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: