Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalafat,T. (2019). Algılanan Kariyer Engelleri (AKE) Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlık Dergisi, 2(2), 103-124.

Sorumlu Yazar: 
Temel Kalafat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: