İş Limitasyonu Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, R. (2019). İş Limitasyonu Ölçeği Kısa Formu Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: