İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asian Journal of Instruction, 6, 40-51.

Sorumlu Yazar: 
Şenol Orakcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: