İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9),1-28.

Sorumlu Yazar: 
Şenol ORAKCI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: