Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, S. (2018). Akademik Dinleme Becerisi Yeterliliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1210-1230. doi: 10.17240/aibuefd.2018.-400747.

Sorumlu Yazar: 
Sevilay Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: