Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Polat, M. ve Erişti, B. (2018). Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 1113-1138.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa POLAT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
İletişim: