İngilizce Dersi İle İlgili Duyuşsal Boyut Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, A. (2003). Duyuşsal boyut ağırlıklı bir programın öğrencilerin duyuşsal gelişimine ve akademik başarısına etkisi (Adıyaman ili örneği) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: