Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlan Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mentiş, A. (1997). İlköğretim 1. aşama sosyal bilgiler dersi duyuşsal amaçlarının gerçekleşme düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: