Alzheimer Hastalık Değerlendirme Ölçeği- Bilişsel Alt Boyut

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mavioğlu, H., Gedizlioğlu, M., Akyel, S., Aslaner, T., & Eser, E. (2006). The validity and reliability of the Turkish version of Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) in patients with mild and moderate Alzheimer’s disease and normal subjects. Int J Geriatr Psychiatry, 21, 259–265. doi: 10.1002/gps.1457

Sorumlu Yazar: 
Hatice Mavioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: