İmalat Firmalarında İnovasyon Faaliyetlerinde Karşılaşılan Güçlükler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, B., ve Aslan, H. (2019). İmalat firmalarında inovasyon faaliyetlerinde karşılaşılan güçlükler: Bir ölçek geliştirme çalışması. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 93-115. http://dx.doi.org/10.33399/biibfad.627217

Sorumlu Yazar: 
Bülent Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: