Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Asıcı, E., İkiz, F. E., & Karaca, R. (2018). Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1589-1600.

Sorumlu Yazar: 
Esra Asıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: