Durumsal Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökdağ, C., Günay, G., & Demir, G. (2022). State-based measurement of emotion regulation: The Turkish versions of SERI and S-DERS. Current Psychology, 1-15.

Sorumlu Yazar: 
Ceren Gökdağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç geçerli değil – 5= Tamamen geçerli)
İletişim: 
PDF: