İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mehdiyev, E., Usta, H. G., & Uğurlu, C. T. (2017). İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 411-429.

Sorumlu Yazar: 
Esmira Mehdiyev
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: