Illinois Zorbalık, Kavga ve Mağduriyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, M., Efilti, E. ve Diker, M. (2020). Illinois Zorbalık, Kavga ve Mağduriyet Ölçeğinin (IZKMÖ) Türkçeye uyarlama çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Özel Sayı), 3670-3688. http://dx.doi.org/10.26466/opus.768247

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: