Boyutlu Yale-Brown Obsesif-Kompulsif Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, A. S., do Rosário, M. C., Ayaz, A. B., Gökçe, S., Yulaf, Y., Başgül, S., … & Yazgan, Y. (2016). Psychometric properties of the DY-BOCS in a Turkish sample of children and adolescents. Comprehensive psychiatry, 65, 15-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.09.007

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Selcen Güler
Geçerlik: 

Sonuçlar ölçülen global şiddeti ile pozitif korelasyon göstermiştir ve Pearson korelasyonu 0.18 ile 0.93 arasında değişmektedir. Birkaç istisna hariç her bir alt boyuta ait önem derecesi diğerlerinden bağımsızdır. DY-BOCS ve CY-BOCS arasında yüksek korelasyon bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Sınıf içi korelasyon katsayıları her bir ölçek için 0.88 olarak bulunmuştur. Alt ölçekler birbirleri ile yüksek ve anlamlı düzeyse ilişkiyi göstermektedir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı alt boyutlar için 0.96, 0.94, 0.93, 0.95, 0.95 ve 0,94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ıraksak geçerliliği tatmin edici bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: