İçsel Boş Zaman Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, A. S., Ayyıldız Durhan, T. ve Karaküçük, S. (2020). İçsel boş zaman motivasyon ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2838-2855. DOI:10.26466-/opus.705201

Sorumlu Yazar: 
Tebessüm Ayyıldız Durhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: