İçsel Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Maçkalı, z., Akkaya, C. ve Aydemir, Ö. (2016). İçsel Durum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 53, 222-228. doi: 10.5152/npa.2015.8715

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Maçkalı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: