Boş Zaman Engelleri Ölçeği Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürbüz, B., Öncü, E. ve Emir, E. (2020). Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Kısa Formunun yapı geçerliğinin test edilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 11(2), 120-131. http://dx.doi.org/10.17155/omuspd. 602660

Sorumlu Yazar: 
Esra EMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: