İç Girişimci Davranışı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezgin, O. B. (2020). İçgirişimci davranışı: Ölçek Geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 26 , 249-268.

Sorumlu Yazar: 
Oytun Boran Sezgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: