Bağımlılık Benzeri Yeme Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, D., Bektas, M., Demir, S., & Bektas, I. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of The Addiction-Like Eating Behavior Scale for university students. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00664-w

Sorumlu Yazar: 
Dilek Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: