Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Can, Y., Sercan, M., Saatçioğlu, Ö., Soysal, H. ve Uygur, N. (2006). Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (HEDEF) geçerlilik, güvenirlik ve duyarlılığı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 9(1), 5-6.

Geçerlik: 

Geçerlilik Kısa Akıl Muayenesi (KAM), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Bütünsel Gerileme Ölçeği (BGÖ) ile araştırılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa değeri 0.9800’dür. Madde toplam korelasyonları
0.8712-0.9339 arasında değişmektedir. Tüm madde
korelasyonları 0.001, anlamlılık düzeyindedir ve ortalama
korelasyon 0.9009 bulunmuştur.

Derecelendirme: