Girişimci Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akkoç, İ., Çalışkan, A. ve Turunç, Ö. (2019). Girişimci davranış: Bir ölçek uyarlama çalışması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14(1), 1-10.

Sorumlu Yazar: 
İrfan Akkoç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: