Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., ve Akkuş, D. (2014). Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 16(2), 29-40.

Sorumlu Yazar: 
Ferhan Açıkgöz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: