Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Etkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya Kutun, F. (2011). Hastanelerde hemşirelik hizmetleri yönetimi etkinliğinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: