Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İpek-Çoban, G. (2010). Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Gülay İPEK ÇOBAN
Geçerlik: 

KMO katsayısın 0.93’dir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı 0.91’dir.

40 madde ve 3 alt boyuttan oluşmuştur.
Hemşirelik mesleğinin özellikleri(18 m):Hemşirelik mesleği hata kabul etmez.
Hemşirelik mesleğini tercih etme durumu(13 m):Her zaman hemşirelik mesleğine hayranlık duymuşumdur.
Hemşirelik mesleğinin genel durumuna ilişkin tutum(9 m):Bence bir toplumun sağlığı hemşirelere bağlıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılıyorum – 5=hiç katılmıyorum)