Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği (HPDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin Orak, N., & Ecevit Alpar, Ş. (2012). Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 522-531.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Şahin Orak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: