Ahilik Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşil, R. ve Aslanderen, M. (2017). Ahilik Değerleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 12(4), 565-584. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11390

Sorumlu Yazar: 
Rüştü Yeşil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: