Hemşirelerin Sağlık Eğitimi Etkinliklerini Etkileyen Etmenler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılınç- Tosun, F. (1998). Hemşirelerin sağlık eğitimi etkinliklerini etkileyen etmenlerin belirlenmesine yönelik ölçek geliştirme çalısması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: