Ortaokul Öğrencileri İçin Etkin Vatandaşlık Değerleri Ölçeği (EVDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H., ve Yıldırım, Y. (2020). Ortaokul Öğrencileri İçin Etkin Vatandaşlık Değerleri Ölçeğinin (EVDÖ) geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 335-364. https://doi.org/10.37669/milliegitim.742091

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: