Hemşirelerin Araştırmaların Kullanılmasına İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alp-Yılmaz, F. (2006). Hemşirelerin araştırmaya ve araştırmaların kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi(Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: