Hematoloji Hastalarında Oral Mukozit Risk Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fidan, Ö., & Arslan, S. (2021). Development and Validation of the Oral Mucositis Risk Assessment Scale in Hematology Patients. In Seminars in Oncology Nursing (p. 151159). WB Saunders.
https://doi.org/10.1016/j.soncn.2021.151159

Sorumlu Yazar: 
Özlem Fidan
Geçerlik: 

Risk puanlarının oluşumu ayırt etme yeteneğinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. (Std hata: 0,046 ve %95 GA: 0,821–1) İdeal kesim noktası için; 12 puanı kesim noktası kabul edildiğinde duyarlılık değeri 0,941 ve seçicilik değeri 0,724’tür. Bu çalışmada hematoloji hastalarında OM gelişme riskini belirlemek amacıyla geliştirilen “Hematoloji Hastalarında OM Risk Değerlendirme Ölçeği” yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerine sahip olup, hastaların OM gelişme riskini değerlendiren güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Risk puanlarının oluşumu ayırt etme yeteneğinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. (Std hata: 0,046 ve %95 GA: 0,821–1) İdeal kesim noktası için; 12 puanı kesim noktası kabul edildiğinde duyarlılık değeri 0,941 ve seçicilik değeri 0,724’tür. Bu çalışmada hematoloji hastalarında OM gelişme riskini belirlemek amacıyla geliştirilen “Hematoloji Hastalarında OM Risk Değerlendirme Ölçeği” yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerine sahip olup, hastaların OM gelişme riskini değerlendiren güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

11 risk faktöründen oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
var-yok
İletişim: