Helikopter Ebeveynlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, U., ve Adıgüzel, A. (2017, May). Helikopter Ebeveynlik Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. In 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Arca Adıgüzel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: