Hemcinsçilik ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Küçük, L. ve Miman, M. (2015). Çalışma yaşamında cinsiyetçilik ölçekleri geliştirme ve Toros Üniversitesi’nde bir uygulama. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 117-137.

Sorumlu Yazar: 
Linda Küçük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: