Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği (Rorschach Oral Dependency Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şiraz, M. F. (2011). Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeğinin geçerlilik çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fatih Şiraz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Sadece bir çalışmada ROB puanlarında tekrar test (retest) çalışması
uygulanmıştır. Bornstein, Rossner ve Hill karışık cinsiyetten kolej öğrencilerinden
oluşan bir örneklem grubundan iki ayrı oturumda ROB protokol verisi toplamışlardır.
Üçte birlik kısmına 16 hafta, sonra diğer üçte birlik kısmına 28 hafta, kalanlara da 60
hafta sonra tekrar test uygulamışlardır. Karşılaştırılabilir tekrar test güvenirlik
katsayılarına göre 16 haftadaki güvenirlik .67, 28 haftadaki .48, 60 haftada .40 olarak
bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: