Kanserli Çocuklarda Uluslararası Çocuk Mukozit Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, B., Yılmaz, H. B., & Karaman, N. (2011). A study of reliability and validity for the Turkish version of Children’s İnternational Mucositisis Evaluation Scale for Children With Cancer. Turkish Journal of Oncology, 26(4,157-162. doi: 10.5505/fjoncol.2011.688

Sorumlu Yazar: 
Betül YAVUZ
Geçerlik: 

Madde toplam puan korelasyon katsayıları 0.68-0.88 arasındandır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısının 0.91’dir.

1. Ağız içi ağrının şiddeti,
2. Ağrının yutma üzerine etkisi,
3. Ağrının yemek yemek üzerine etkisi,
4. Ağrının bir şeyler içmek üzerine etkisi,
5. Ağrı kesici alma durumu ve nedeni,
6. Ağız içi ülserin varlığı/ yokluğu olmak üzere 6 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: