Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A.N., & Güyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Education and Science, 44(199), 149-172. doi:10.15390/EB.2019.7897

Sorumlu Yazar: 
Fatih Yaman
Geçerlik: 

Makalede detaylı bilgiler mevcuttur.

Güvenirlik: 

Makalede detaylı bilgiler mevcuttur.

Ölçek, 38 maddeden ve 3 faktörden oluşmakta olup maddeler 5’li Likert yapısındadır.

Çocuğuma gelen istenmeyen mesaj veya e-postaları engellemesine yardımcı olmak
Çocuğumun internette güvenli gezinimi için tarayıcılarda reklam engelleyici eklentileri kurmak
Çocuğumun sosyal ağlarda tanıştığı kişilerin verdikleri bilgilere (cinsiyet, yaş, vb.) güvenmemesini söylemek
İnternette işlenen suçların gerçek hayatta yaptırımları olabileceği konusunda çocuğumla konuşmak

Derecelendirme: 
5’li Likert, Hiç yeterli değilim-Çok Yeterliyim
İletişim: