Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnan-Kaya, G., Mutlu-Bayraktar, D. ve Yılmaz, Ö. (2018). Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 149-173. doi: 10.21764/maeuefd.390626

Sorumlu Yazar: 
Gamze İnan Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: