Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Batı, A. H. ve Bümen, N. T. (2006). Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 6 (23), 41-50.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

HTMÖ’nin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır.

HTMÖ 12 olumlu ve 12 olumsuz olmak üzere 24 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: