Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaman, F. (2018). Türkiye’deki ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Yaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: