Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. (2019). İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması . Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3(1) , 3-30. DOI: 10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: